Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați organizează concursuri în vederea ocupării a cinci posturi vacante de ofițeti și subofițeri. 

Posturile disponibile pentru angajare din sursă externă sunt următoarele: o funcție de ofițer specialist II la Compartimentul Marketing și Achiziții: studii universitare de licență – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licență în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință: științe militare, informații și ordine publică/inginerie civilă/inginerie electrică, electronică și telecomunicații/ inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială/management/științe economice/științe juridice/științe administrative; o funcție de subofițer administrativ principal (șef popotă), la Compartimentul Popota de unitate – Serviciul Logistic: studii liceale cu diploma de bacalaureat/studii postliceale pentru formarea subofițerilor; o funcție de subofițer magaziner principal la Compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar și protecția mediului – Serviciul Logistic: studii liceale cu diploma de bacalaureat/studii postliceale pentru formarea subofițerilor; o funcție de subofițer secretariat principal (și registratură) la Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă: studii liceale cu diploma de bacalaureat; o funcție de subofițer administrativ principal la Compartimentul Financiar: studii postliceale pentru formarea subofițerilor sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Înscrierile au loc doar în perioada 8 – 15 octombrie 2021, iar cererea de înscriere la concurs, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare și o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I.) se transmit SCANATE la adresa de e-mail: [email protected], preferabil în format PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 15 Mb).

Nu sunt luate în calcul cererile de înscriere trimise în alte zile față de cele precizate anterior!

Sursa: Realitatea de Galati