Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați este partener în două proiecte, în valoare de peste 5,3 milioane de lei și finanțate prin Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” a Programului Operațional Capital Uman. Acestea vor începe implementarea în această vară, imediat după semnarea acordurilor de finanțare. Cele două proiecte au ca scop facilitarea accesului și integrării pe piața muncii a peste 1.200 de tineri care nu urmează cursurile unei instituții de învățământ, nici nu lucrează.

„Not in Education, Employment or Training” (NEET) este acronimul pentru caracterizarea tinerilor din categoria de vârstă cuprinsă între 15 și 24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă. Statisticile din România arată că 17 % dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani fac parte din această categorie, iar nivelul acestui indicator este foarte mare, prin comparație cu alte state. La nivelul Uniunii Europene, media este de 13 %.

Cele două proiecte la care AJOFM Galați este partener și-au fixat grupurile-țintă pe tineri NEET cu vârstele cuprinse între 16 și 29 de ani, din Regiunea Sud-Est (primul dintre ele) și, exclusiv din județul Galați (al doilea). Se pune accentul pe tinerii din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome. Ca obiective generale, proiectele vor să dezvolte resursele umane existente, prin furnizarea unei formări profesionale de calitate, antreprenoriat și stimularea ocupării locurilor de muncă. Se vrea, de asemenea, ca persoanele din grupurile-țintă să beneficieze de înființarea unor noi locuri de muncă pe domenii diversificate, crescând, astfel, gradul de ocupare la nivel de județ și regiune. AJOFM Galați va organiza și coordona, la nivel județean, activitatea de formare profesională și ocupare a forței de muncă provenind din rândul tinerilor NEET, urmând să colaboreze cu autoritățile locale, ONG-urile, societatea civilă, furnizori de ocupare din mediul privat, precum și cu partenerii sociali.

Printre activitățile care vor avea loc în cadrul celor două proiecte se numără sesiuni de formare profesională, medieri, elaborarea de planuri de afaceri, subvenții acordate tinerilor întreprinzători, stagii de ucenicie, urmând să fie organizate și două burse ale locurilor de muncă.

Sursa: Realitatea de Galati