Eugen Hristache, prefectul judeţului Galaţi, a formulat, în data de 18.01.2021, cererea de chemare în judecată a Consiliului Local al Municipiului Galaţi, prin care a solicitat Tribunalului Galaţi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal constatarea nulităţii absolute parţiale a Hotărȃrii Consiliului Local nr.512/17.12.2020, în ceea ce priveşte nelegalitatea art. 5 prin care s-a stabilit o cotă adiţională de 50%, începȃnd cu anul 2021, la impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică prevăzute la art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015.

„S-a formulat, în data de 18.01.2021, cererea de chemare în judecată a Consiliului Local al Municipiului Galaţi, prin care a solicitat Tribunalului Galaţi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal constatarea nulităţii absolute parţiale a Hotărȃrii Consiliului Local nr.512/17.12.2020, în ceea ce priveşte nelegalitatea art. 5, prin care s-a stabilit o cotă adiţională de 50%, începȃnd cu anul 2021, la impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică prevăzute la art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015.

Actul administrativ contestat a fost comunicat prefectului judeţului Galaţi în data de 30.12.2020, iar procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 17.12.2020 a fost comunicat, de către secretarul general al municipiului Galaţi, la solicitarea prefectului, în data de 14.01.2021.
Acţiunea în contencios administrativ a fost formulată în conformitate cu prevederile art. 255 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 489 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la soluționarea cauzei, actul administrativ atacat este suspendat de drept”, precizează Prefectura Județului Galați.

Sursa: Realitatea de Galati