APDM Galaţi a hotărât să predea Judeţului Tulcea şi „ultima redută” din faleza Dunării. Consiliul Județean Tulcea va plăti sub un milion de lei despăgubire.

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale Judeţului Tulcea, „Modernizare Port Tulcea de la Mm 38 + 1530 la Mm 38 + 800”, pentru care s-au prealocat prin ITI Delta Dunării circa 40 de milioane de euro, va demara, cel mai probabil, de anul viitor cu amenajarea şantierului de lucru după ce a căzut şi „ultima redută” a APDM-ului de pe faleza Dunării.

Este vorba despre câteva bunuri aflate în proprietatea privată a CN APDM SA Galaţi de pe urma cărora – cum altfel – compania de stat cu sediul în judeţul vecin a continuat să obţină venituri de la operatorii portuari din Portul Tulcea. Este vorba despre: – platformă port călători / Faleza Tulcea (nr.  inventar 1033), – platformă călători CFR (nr. inventar 1042), – reţele apă exterioare/ Faleza Tulcea (nr.  inventar 1035), – reţele electrice exterioare/ Faleza Tulcea (nr. inventar 1043).

De la sfârşitul lunii trecute însă, după şedinţa Adunării Generale a CN APDM SA GALAŢI lucrurile pare că s-au schimbat în favoarea tulcenilor.

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI DIN 25 OCTOMBRIE 2019
„Adunarea Generală a Acţionarilor CN APDM SĂ Galaţi s-a întrunit în şedinţa extraordinară, în data de 25.10.2019 ors 1200, la sediul Ministerului Transporturilor din Bucureşti Bd. Dinicu Golescu nr.38, în conformitate cu prevederile art.14 al..(8) din HG nr. 518/1998 privind înfiinţarea CN APDM SĂ Galaţi cu modificările şi completările ulterioare.
Adunarea este statutara, fiind prezenţi imputrniciții mandataţi de Ministerul Transporturilor să reprezinte interesele capitalului de slat în cadrul companiei (Cebanu — Ştefănescu Mirela Delia, Nitu Marioara) prin împuternicirea nr. 3904 din 25 10 2019, înregistrată la CN APDM SĂ Galaţi cu nr.6290 din 25 10 2019
Din partea SC Fondul Proprietatea SA Bucureşti s-a primit Procura de vot prin corespondentă nr. 195/ 23.10.2019, înregistrată la CN APDM SA Galaţi cu nr. 2908, din 23.10.2019.
Doamna Cebanu constata îndeplinirea condiţiilor legate privind convocarea AGA CN APDM, precurn şi primirea materialelor de către toţi mernbrii AGA în limp util.
Doamna Cebanu prezintă ordinea de zi, iar rnembrii Adunării Generale a Acţionarilor aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată.
Punctul 1: Analiza şi aprobarea trecerii în domeniul public al UAT Tulcea a următoarelor bunuri aflate în proprietatea privată a CN APDM SA Galaţi: platformă port călători / Faleza Tulcea (nr.  inventar 1033), platformă călători CFR (nr. inventar 1042), reţele spa exterioare/ Faleza Tulcea (nr.  inventar 1035), reţele electrice exterioare/ Faleza Tulcea (nr. inventar 1043), cu achitarea valorii  bunurilor de 792.600 lei, stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 18/14.05.2019.
Reprezentanţii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală Acţionarilor Cornpaniei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, în temeiul art. 296 alin. 4 din Ordonanţa de 01,40 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprobă demararea procedurilor legate privind trecerea în domeniul public al UAT Tulcea a următoarelor bunuri aflate în proprietatea privată a CN APDM SA Galaţi: platformă port călători / Faleza Tulcea (nr. inventar 1033), platformă călători CFR (nr. inventar 1042), reţele ape exterioare/ Faleza Tulcea (nr. inventar 1035), reţele electrice exterioare/ Faleza Tulcea (nr. inventar 1043), cu achitarea valorii bunurilor de 792.600 lei, stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 18/14.05.2019 şi conform notei APDM nr. 323/SVA/25.09.2019. Fondul Proprietatea SA votează împotrivă. „, este documentul ce consfinţeşte faptul că Judeţul Tulcea poate intra, în sfârşit în proprietatea ultimelor bunuri de pe faleza Dunării.

A căzut şi ultima redută

Chiar dacă la începurul anului, prin proiectul de buget, s-au alocat sume imense pentru despăgubirea APDM Galaţi pentru bunurile din proprietate privată deţinute la Tulcea, Consiliul Judeţean va plăti în final mai puţin de un milion de lei.

„Am luat în calcul iniţial şi achiziţia clădirii în care îşi desfăşoară activitatea secţia APDM Galaţi la Tulcea, însă din motive obiective am renunţat la achiziţia acelei clădiri pentru că nu este importantă în ceea ce priveşte proiectul de modernizare a falezei. În schimb aceste bunuri pentru care am solicitat APDM Galaţi o evaluare a lor şi ne-am manifestat dorinţa de a le achiziţiona sunt vitale pentru derularea proiectului de modernizare a falezei. Să zicem că în sfârşit am cucerit şi ultima redută APDM Galaţi de pe faleza Dunării pentru proiectul nostru”, a declarat preşedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu

Articolul precedentNoul ministru al Dezvoltării plătește antreprenorii locali
Articolul următorTehnica pentru partide de amor de invidiat, dezvăluită de un medic ginecolog