În contextul actual, la Curtea de Apel Galați se iau noi măsuri.

Se vor judeca numai anumite tipuri de cauze admise de Curtea de Apel în intervalul orar 10.00 – 15.30. În materie de cauze penale, prioritizate vor fi cele urgente. În celelalte cauze, se suspendă de drept judecata, conform prevederilor Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, până la încetarea stării de urgență. Părțile unui dosar, cât și participanții din dosar pot fi prezenți în sală la momentul ședinței. Avocații sau publicul nu au acces în interiorul sediilor instanțelor. Excepție sunt persoanele care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului de maxim 10 minute. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict peperioada desfășurării respectivei activități.Citarea se va face astfel încât părțile care ies din instanță și cele care intră să nu se întâlnească în interiorul instanței. Persoanele private de libertate vor beneficia de videoconferință.

Programul Centrului de Primire Acțiuni, Documente și Consultare Dosare (arhivă și registratură) din cadrul Curții de Apel Galați cu publicul va fi sistat și se recomandă transmiterea documentelor prin fax sau mail, iar în cazuri excepționale se acceptă prin poștă sau prin servicii de curierat. Cererile adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor  pot fi transmise de asemenea prin mail folosind formularul „cerere unică de arhivă” (http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare). Acolo unde nu este posibilrăspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poștă. Dosarele pot fi studiate în formă electronică.

Prezența în instanță nu este necesară. Măsurile vor putea fi prelungite dacă va fi nevoie.