În luna octombrie 2020, în judeţul Galaţi s-au înregistrat 393 născuţi-vii, in timp ce numărul deceselor înregistrate a fost de 656 persoane.

În judetul Galati, în luna octombrie 2020 s-a înregistrat un spor natural negativ (numărul născuţilor-vii minus numărul decedaţilor), excedentul numărului de decedaţi faţă  de numărul născuţilor-vii fiind de 263 persoane.

În luna octombrie 2020, niciun copil cu vârstă sub un an nu a decedat.

La oficiile de stare civilă, în luna octombrie 2020 s-au înregistrat 273 căsătorii, în timp ce prin hotărâri judecătoreşti definitive şi la primăriile teritoriale, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.202/2010, în luna octombrie 2020 s-au pronunţat 131 divorţuri.

Sursa: Realitatea de Galati