Scoala numărul 17 din Galați va beneficia de lucrări de modernizare pentru a deveni mai eficientă energetic.

În școala unde învață 456 de elevi, lucrările de modernizare vor viza eficientizarea energetică a școlii prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană de 450.000 de Euro. Principalele lucrări vor viza izolarea termica a fațadei – partea vitrată, prin înlocuirea tâmplariei exterioare existente, cu tâmplarie cu ramă PVC pentacameral și vitraj triplu termorezistent; termoizolarea pereților; termoizolarea planșeului peste ultimul etaj și a planșeului peste subsol;  înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală de la subsol; instalarea unui sistem de colectoare solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar apei calde de consum; instalarea unui sistem de pompe de căldură aer-apă ca formă alternativă de producere a energiei termice; lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii. Alte lucrări adiacente presupun refacerea tencuielilor degradate interioare și exterioare (fațade); repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminarii infiltrațiilor la infrastructura clădirii; lucrări specifice cerințelor fundamentale de securitate la incendiu; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de apă menajeră.

Timp de 21 de luni școala va fi transformată în șantier. Valoarea totală a proiectului este de 2.162.707,42 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 2.034.089.51 lei.

Finațarea proiectului  ”Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 17 Galați” este asigurată în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.