În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Galați, la sfârșitul lunii mai 2021 erau înregistrați 11.020 de șomeri, dintre care 4.370 femei. Rata șomajului, calculată în funcție de populația activă civilă la data de 1 ianuarie 2020, era de 5,80 %, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de sfârșitul lunii aprilie. În primele cinci luni ale acestui an, 2.244 de persoane și-au găsit loc de muncă prin intermediul AJOFM Galați.

Din totalul celor 11.020 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Galați, 1.904 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 9116 erau șomeri neindemnizați. Ca mediu de rezidență, 8.895 șomeri provin din mediul rural și 2.125 sunt din mediul urban.

După vârstă, cei între 40 și 49 de ani au ponderea cea mai mare în rândul șomerilor – 3.291 de persoane. Urmează categoriile de peste 55 de ani (2.718) și între 50 și 55 de ani (2.250), după care vin șomerii între 30 și 39 de ani, 1.582 de persoane, urmași de tinerii sub 29 de ani – 1.179 în total.

De asemenea, șomerii cu nivel de instruire inferior (învățământ primar și fără studii, învățământ gimnazial, învățământ profesional/arte și meserii) reprezintă 84,64 la sută din totalul șomerilor înregistrați. Cei cu studii medii (liceale și postliceale) reprezintă 11,84 %, iar cei cu studii superioare – 3,52 %.

Pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, structura șomajului gălățean se prezintă astfel: 3.751 sunt persoane foarte greu ocupabile, 4.639 – greu ocupabile, 2.028 – mediu ocupabile și 602 – persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se face pe baza unor anumite criterii: localitatea de reședință (municipiu, oraș, sat reședință de comună etc.), nivelul studiilor, vârsta, apartenența la un grup vulnerabil sau cu nevoi speciale (șomer de lungă durată, persoană cu dizabilități, persoană de etnie romă, persoană liberată din detenție, persoană supusă riscului de a fi traficată, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat etc.), criterii ocupaționale (natura sezonieră a activității prestate, experiență profesională, calificarea/ocupația).

Dintre şomerii gălăţeni, 8.390 de persoane, au şanse mici şi foarte mici să îşi găsească un loc de muncă, fie pentru că nu locuiesc acolo unde slujbele sunt disponibile, fie pentru că nu au calificarea necesară sau fac parte dintr-o categorie vulnerabilă ori discriminată. 

Sursa: Realitatea de Galati