Rata șomajului în Galați în luna mai 2020 a fost de 5,57%.

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrați 10600 de șomeri, rata șomajului fiind astfel de 5,57%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,44%, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,13 pp. Din totalul de 10600 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Galati, 1979 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 8621 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 8426 șomeri provin din mediul rural și 2174 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Galati (40,54%), urmati de cei cu studii primare (18,62%). Șomerii cu nivel de instruire inferior (invatamant primar si fara studii, invatamant gimnazial, invatamant profesional/arte si meserii) reprezintă 84,29% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii medii (liceale si postliceale) reprezinta 12,17%, iar cei cu studii superioare reprezinta 3,54%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 5472 persoane foarte greu ocupabile, 3050 greu ocupabile, 1539 mediu ocupabile, iar 539 sunt persoane ușor ocupabile.