Primăria a început o nouă acțiune de strângere a rablelor din oraș. Cetățenii sunt rugați să sprijine demersul, anunțând unde sunt abandonate mașini.

Primăria municipiului Galaţi anunţă că a demarat o nouă acţiune de ridicare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public. Cetăţenii oraşului sunt încurajaţi să sprijine acest demers, semnalând administraţiei locale dacă observă noi maşini abandonate pe domeniul public.

De la momentul sesizării şi până la momentul ridicării şi depozitării vehiculelor, paşii legali obligatorii necesită timp.

Astfel, potrivit Primăriei, după verificarea în teren a vehiculelor sesizate şi întocmirea procesului verbal de constatare, este afişată somaţia pe caroseria vehiculului. Apoi trebuie identificat proprietarul sau deţinătorul legal şi somat printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. După aceea, este necesară stabilirea regimului juridic al vehiculului ca fiind fără proprietar sau abandonat, iar rezultatele verificărilor trebuie comunicate Primăriei în vederea ridicării. De întocmirea documentaţiei se ocupă agenţii Poliţiei Locale cu care Primăria a încheiat un protocol de colaborare.