Comitetul Județean pentru Situații de Urgență vine cu clarificări în problema deplasării fără declarație.

Într-o informare a Prefecturii Galați, se specifică în ce condiții declarația pe propria răspundere nu este necesară la deplasarea în afara localității.

„Având în vedere:
 – asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2;
  – prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  – precizările adresei CNCCI nr. 134464 din 21.05.2020 privind clarificarea măsurilor stabilite prin HG 394/2020;
 – măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico-Științific nr. 23 din 22.05.2020;
  – O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 214 / 20.05.2020,

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a adoptat, astăzi 22.05.2020, umătoarea hotărâre:

Art. 1 Sunt exceptate de la prezentarea declarației pe propria răspundere cu privire la motivele deplasării în afara localității:
a) persoanele care au domiciliul în municipiul Galați și în UAT-urile aflate în zona limitrofă, pe o distanță de 30 km față de municipiul Galați, după cum urmează:
– 16 unități administrativ teritoriale: Șendreni, Braniștea, Independența, Piscu, Tudor Vladimirescu, Smîrdan, Schela, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Pechea, Vînători, Tulucești, Frumușița, Scânteiești, Foltești, Cuca;
b) persoanele care au domiciliul în municipiul Tecuci și în UAT-urile aflate în zona limitrofă, pe o distanță de 30 km față de municipiul Tecuci, după cum urmează:
– 28 unități administrativ teritoriale:: Ivești Liești, Umbrărești, Barcea, Drăgănești, Grivița, Costache Negri, Băleni, Cudalbi, Matca, Valea Mărului, Corni, Munteni, Corod, Smulți, Ghidigeni, Cerțești, Drăgușeni, Vârlezi, Movileni, Cosmești, Nicorești, Poiana, Țepu, Buciumeni, Gohor, Brăhășești, Priponești;
c) Deplasarea în afara / între zonele stabilite la punctele a) și b) se va realiza cu completarea obligatorie a declarației pe propria răspundere.
 Art. 2 Se stabilesc la nivelul județului Galați ca centre de carantină instituționalizată destinate persoanelor care solicită efectuarea carantinei în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale și a persoanelor care nu respectă izolarea la domiciliu.
Art. 3 (1) Persoanele care nu respectă izolarea la domiciliu vor fi transportate către centrele pentru carantină prevăzute la articolul 2 din prezenta hotărâre, cu mijloace ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi și Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, în funcție de situația operativă; 
(2) echipamentul de protecție pentru cadrele care vor fi angrenate în misiunile de transport a acestor persoane va fi asigurat de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.”

Imagine