Un nou parteneriat între instituții importante ale Galațiului are meniarea de a dezvolta proiecte comune.

Universitatea „Dunărea de Jos”, prin facultățile de Științe Juridice, Sociale și Politice și de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică și Curtea de Apel Galați au semnat un acord de parteneriat în vederea dezvoltării ramurii de cercetare prin proiecte în care să fie angrenați studenți, masteranzi și doctoranzi ale celor 2 facultăți. Cele 2 instituții își propun să colaboreze în mod transparent și să asigure reciproc accesul ala studii , materiale de informare, ori sesiuni de consultări bilaterale.

Principalele proiecte pe care acest acord se bazează sunt:

„ – Aplicații de inteligență artificială (rețele neuronale) în domeniul procesării limbajului natural (natural language processing) – specializate pe limba română și alte limbi est-europene – care să clasifice și să extragă informațiile relevante din documentele instituției, cum sunt, de exemplu, cele depuse la registratura ori arhiva instanțelor; aceste date vor permite urcarea automată a documentelor în baza de date a instituției;
– Aplicații de inteligență artificială (rețele neuronale) în domeniul recunoașterii vocale (speech recognition) – specializate pe limba română și alte limbi est-europene – care să transcrie înregistrările audio existente, cum sunt, de exemplu, cele realizate în cadrul ședințelor de judecată ale instanțelor; aceste date vor permite redactarea ușoară a documentelor procesuale, cum sunt încheierile de ședință;
– Folosirea centrului de high performance computing al Universității, precum și cloud-urile Microsoft/Google/Amazon pentru antrenarea acestor aplicații;
– Dezvoltarea roboților software și a altor aplicații realizate de Curtea de Apel Galați;
– Selectarea jurisprudenței instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați și publicarea acesteia în volume periodice;
– Efectuare de stagii de practică în cadrul Curții de Apel Galați de către studenții Facultăţii de Științe Juridice, Sociale și Politice și de către studenții Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.”

sursa: ugal.ro