Primăria Municipiului Galați informează că locuitorii cartierului Mazepa pot începe să depună documentația pentru locurile de parcare.

Primăria Municipiului Galați informează că locuitorii cartierului Mazepa, cei care au reședința pe străzile Armata Poporului, Ovidiu, Roşiori și Mărășești pot depune până pe 14 august (a.c.), ora 13.00, documentația pentru atribuirea unui loc de parcare. Documentele necesare se depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. Conform metodologiei, documentația trebuie să conțină:

pentru persoane fizice

a)Cerere tip pentru atribuirea unui tip de abonament, prezentat în anexa 2 la Metodologie;

b)Documente privind domiciliul/reședința, respectiv copie B.I/C.I și act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, act de donație sau moștenire);

c)Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință și a ITP-ului;

d)Copie după documentele privind dreptul de folosință (utilizare) a fiecărui autovehicul, pentru care se dorește loc de parcare: contract de vânzare-cumpărare, act de donație sau moștenire;

e)Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu dețin garaj amplasat pe domeniul public al municipiului Galați în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată;

f)Certificat de atestare fiscală din care să ateste achitarea la zi a tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local, excepție făcând amenzile aflate în litigiu având ca obiect plângerea contravențională;

g)Dovada constituirii garanției de participare la licitație constituită din contravaloarea abonamentului pentru 2 luni.

pentru persoane juridice

a)Cerere tip pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință;

b)Documente privind sediul/punctul de lucru, respectiv: act de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere, act de donație sau moștenire în imobilul aparținând Asociației de proprietari/locatari sau situat în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată;

c)Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, care să ateste că societatea nu este în lichidare, conformLegii nr. 31/1990, în faliment sau radiată, certificat eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data licitației;

d)Copie certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;e)Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință și a ITP-ului;

f)Copie după documentele privind dreptul de folosință (utilizare) a fiecărui autovehicul pentru care se dorește loc de parcare: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat (în formă autentică);

g)Certificat de atestare fiscală, care să ateste achitarea la zi a tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local, excepție făcând amenzile aflate în litigiu având ca obiect plângerea contravențională;

h)Dovada constituirii garanției de participare la licitație constituită din contravaloarea abonamentului pentru 2 luni;

i)Procură pentru reprezentantul persoanei juridice.

Abonamentele sunt:

-abonament BASIC (loc de parcare simplu)

-abonament PLUS (loc de parcare + spațiu auxiliar tip boxă)

-abonament ECO (loc de parcare prevăzut cu stație de alimentare pentru autoturismele plug-in hybrid și electrice).

Prioritate au vehiculele electrice și hybrid, pentru acestea atribuirea fiind directă.

Mai multe informații din metodologie pot fi găsite aici: https://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010620/HCL%20259.pdf

Sursa: Realitatea de Galati