Primăria municipiului Galați a anunțat astăzi că s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor la obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina – Barboși”. Oferta declarată câștigătoare a fost a firmei Rovis Lider SRL Galați, iar valoarea contractului este de 15.629.173.12 lei fără TVA. Durata contractului este de 24 de luni.

Obiectivul proiectului vizează conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, în vederea impulsionării dezvoltării locale. Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere restaurarea și conservarea sitului arheologic Tirighina-Barboși, în termen de doi ani de la semnarea contractului de finanțare; dotarea sitului arheologic Tirighina-Barboși, în termen de doi ani de la semnarea contractului de finanțare; punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina-Barboși la finalizarea implementării proiectului.

Lucrările aferente obiectivului constau în: lucrări de conservare-restaurare vestigii arheologice antice și interbelice; construire structuri de protecție a vestigiilor arheologice – permanente și temporare și construire Muzeu de sit cu punct de informare; amenajări exterioare pentru acces la monumentul istoric – drum acces sit, alei de circulație pietonală; amenajări pentru sugestii configurații istorice – trasee fortificații, circulații antice, prelucrări ale terenului – ramblee circulații pietonale, împrejmuire, balustrade și plantații; lucrări pentru iluminat exterior arhitectural și peisagistic; lucrări de protejare a taluzurilor – protecție antierozională.

Imagine

Sursa: Realitatea de Galati