Ultima etapă a misiunilor încredințate Jandarmeriei Galați în anul 2022 s-a desfășurat marți, 31 ianuarie, la sediul unității, cu ocazia evaluării întregii activități desfășurate de jandarmii gălățeni, anul trecut. Dat fiind contextul meteorologic actual, activitatea de evaluare s-a desfășurat în sistem on-line cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în sala de ședințe a unității participând cadrele inspectoratului.  

Reprezentantul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, colonelul Cristian Băluță, a transmis mesajul inspectorului general prin care mulțumește jandarmilor gălățeni pentru întreaga activitate din anul precedent. Mai mult decât atât, colonelul Cristian Băluță a ținut să laude modalitatea de implicare a Jandarmeriei Galați în atragerea, implementarea și finalizarea cu succes a primului proiect cu finanțare externă nerambursabilă, ca a avut rolul de a completa deficitul de dotare a structurilor de ordine publică și de creștere a gradului de înzestrare al unității. În încheiere, colonelul Băluță a precizat că jandarmii trebuie să fie la curent cu toate evenimentele sociale, pentru ca, în final, să identifice soluții la problemele existente.

Dând citire materialului de bilanț, colonelul Florin Simionel a precizat că prin activitatea de ordine publică desfășurată, atât prin acțiunile specifice, cât și alături de celelalte instituții specializate cu atribuții în domeniu, jandarmii gălățeni au contribuit la păstrarea climatului de ordine și siguranță publică a cetățenilor și prevenirea apariției unor manifestări violente sau a unor incidente pe timpul adunărilor publice desfășurate pe raza județului Galați, cât și la gestionarea eficientă a fluxului de migrație produs dinspre Ucraina.

În anul 2022 au fost executate 4.994 misiuni de ordine publică, dintre care:

  • 336 au fost misiuni de asigurare a ordinii publice;
  • 812 misiuni de menținere a ordinii publice;
  • 169 au fost acțiuni în cooperare/ colaborare cu alte instituții;
  • 184 au fost acțiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere în fața instanței de judecată;
  • 44 acțiuni speciale;
  • 449 misiuni executate în contextul afluxului masiv de migranți generat de conflictul din Ucraina.

De asemenea, în anul 2022 jandarmii gălățeni au intervenit la 112 solicitări prin Numărul Unic de Urgență „112” și la 16 solicitări prin Dispeceratul Jandarmeriei sau al Poliției.

Participarea la asigurarea ordinii publice

Privitor la misiunile de asigurare a ordinii publice, cele 336 misiuni au fost executate astfel: 127 misiuni la manifestări sportive, 95 misiuni la manifestări cultural-artistice, 54 misiuni la manifestările religioase/comemorative, 20 misiuni la manifestări promoționale, 19 misiuni la manifestări de protest, 2 misiuni pe timpul vizitelor oficiale și 19 misiuni la alte manifestări publice. Acest gen de misiuni au fost executate fără a se înregistra incidente sau alte evenimente deosebite, lucru care s-a datorat și sprijinului real și eficient primit atât din partea Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, cât și din partea structurilor Poliției Naționale și ale Poliției Locale.

Participarea la menținerea ordinii publice

Așa cum arătam mai sus, în anul 2022 au fost executate 3.812 misiuni de menținere a ordinii publice în sistem integrat cu structurile I.P.J. Galați, astfel fiind angrenați în medie 21 jandarmi/zi și executate 10 misiuni/zi.

Pentru îndeplinirea misiunilor de menținere a ordinii publice în cooperare cu poliția, Jandarmeria Galați a asigurat în medie 6 jandarmi/ zi pentru constituirea patrulelor mixte, fiind executate 1.700 patrule mixte în mediul urban și 663 în mediul rural. Pe lângă patrulele mixte, în cadrul misiunilor de menținere a ordinii publice au fost constituite și 790 patrule de jandarmi, care au acționat conform solicitărilor I.P.J. Galați.

 Acțiuni în cooperare/colaborare cu alte instituții

Conform solicitărilor primite de la instituțiile cu care se cooperează/colaborează, Jandarmeria Galați a executat un număr de 169 misiuni, ponderea cea mai mare având-o acțiunile executate cu I.P.J. Galați și în sprijinul executorilor judecătorești.

Acțiuni speciale

În baza solicitărilor primite de la instituțiile cu care se cooperează, efectivele structurii antiteroriste și de acțiuni speciale au executat un număr de 44 acțiuni, dintre care cele mai multe au fost în cooperare cu Direcția Generală Anticorupție, B.C.C.O. Galați și I.P.J. Galați.

Structurile operative ale unității au aplicat un număr de 1.965 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 548.800 lei. Dintre acestea, 1.116 sancțiuni au fost amenzi, ceea ce reprezentând 57% din total, iar 849 sancțiuni au fost  avertismente scrise. Din punct de vedere al actului normativ sancționator, precizăm că 82% din totalul sancțiunilor aplicate sunt prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, iar 18% reprezintă sancțiuni contravenționale prevăzute de alte acte normative.

În anul 2022 au fost sesizate organele de urmărire penală pentru un număr de 157 infracțiuni, dintre care 102 fapte de natură penală, cu 105 autori, au fost constatate de către patrulele mixte polițist-jandarm, iar 55 fapte, cu 69 făptuitori depistați în flagrant, au fost constate de către patrulele de jandarmerie.

Urmare a comunicărilor făcute de către instanțele de judecată sau organele de urmărire penală, în anul 2022 jandarmii gălățeni au pus în executare 939 mandate.

Paza și protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor

Unitatea asigură paza și protecția la un număr de 25 obiective. O componentă importantă a misiunilor de protecție instituțională executate de unitate o reprezintă cele 1.347 misiuni de menținere a ordinii publice la instanțele de judecată și unitățile de parchet.

Structurile specializate au asigurat protecția a 288 transporturi de bunuri și valori și au participat la asigurarea protecției a 888 transporturi de corespondență clasificată.

Încadrarea inspectoratului este de 75,13%, fapt ce asigură cu mare dificultate resursele umane necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice.

Gradului de înzestrare cu autovehicule este de 49,48% din necesar, jumătate dintre ele având sub 50.000 km, fapt care a dus la diminuarea numărului de autovehicule imobilizate sau aflate în reparație din cauza diferitelor defecțiuni, aspect care a contribuit esențial la capacitatea de asigurare a mobilității structurilor de ordine publică.

Implementarea de fonduri financiare din alte surse de finanțare

La finalul anului 2022 s-a încheiat proiectul „Creșterea capacității profesionale a personalului implicat asigurarea și restabilirea ordinii publice în context transfrontalier” – cod 2 SOFT/4.3/93, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, la care unitatea noastră a avut calitatea de partener al Inspectoratului General de Carabinieri din Republica Moldova. Astfel, din cei 165.500 euro alocați bugetului unității noastre au fost achiziționate pentru structurile de ordine publică: 2 autovehicule 8+1, tracțiune integrală, marca Volkswagen Caravelle, 130 pulverizatoare de mână, 40 ochelari tactici, 40 căști protecție adversar, 10  pulverizatoare de capacitate mărită, 16 căști și 16 veste antiglonț, 1 scut balistic, 130 combinezoane și 130 bocanci tactici, 40 veste reflectorizante, 1 imprimantă multifuncțională, 2 camere video, 1 aparat foto, 1 program editare video și 1 program editare foto, 2 laptopuri, 8 bodycamera și 70 măști contra gazelor. De asemenea, în cadrul activităților desfășurate prin proiect au fost organizate 4 campanii de informare publică (2 în Galați și 2 în Republica Moldova), 12 întâlniri de lucru, atât în Galați cât și la Chișinău, a fost elaborată o procedură comună de intervenție și gestionare a unui aflux masiv de migranți la frontiera dintre România și Republica Moldova, cât și 1 exercițiu internațional, organizat în Galați, la care au participat carabinieri din Republica Moldova, jandarmi gălățeni, personal a I.S.U.J. Galați, a Poliției de Frontieră și a Inspectoratului General de Imigrări.  

Participarea la exerciții internaționale și de cooperare

În anul 2022 unitatea a participat cu forțe și mijloace la o serie de exerciții internaționale de antrenament, atât cu forțe de jandarmerie din statele membre sau în curs de aderare la Uniunea Europeană, cât și cu forțe aparținând statelor membre NATO, iar aici evidențiem participarea la:

  • Exercițiului Internațional „Scorpions Legacy 22”, organizat de Brigada Multinațională Sud-Est, care a vizat realizarea cooperării dintre forțele cu capabilități militare și cele cu capabilități de poliție în cadrul unor operații de tip Poliție de Stabilitate, învățarea/ instruirea subunităților de poliție militară cu privire la dispozitivele de restabilire a ordinii publice adoptate de către forțele de poliție cu statut militar; executarea acțiunilor întrunite pentru: cercetarea genistică a baricadelor, cercetarea în adâncime a zonei de dispunere a protestatarilor, includerea transportoarelor în cadrul dispozitivului de restabilire a ordinii publice adoptate de jandarmerie, protecția liderilor/persoanelor extrase, angajarea întrunită a unui potențial agresor, din rândul protestatarilor, al forțelor de securitate;
  • Exercițiul internațional de comandament „RoPEX 22”, având ca principal obiectiv misiunea de poliție civilă a Forței de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR) pentru gestionarea unui aflux masiv de migranți într-un stat caracterizat de insecuritate;
  • Exercițiul internațional de nivel tactic de antrenament cu forțe în teren ,,Danubius Shield 22”, organizat de unitatea noastră, exercițiu care a vizat asigurarea ordinii publice în zona frontierei de stat în cazul unui aflux masiv de migranți și restabilirea ordinii publice în situația în care aceasta a fost grav tulburată;
  • Exercițiul de nivel operativ, fără acțiune în teren, „Zimbrul 2022” care a vizat gestionarea unei situații cu impact în planul ordinii publice determinată de un aflux masiv de refugiați în zona de est a României.

Totodată, în anul precedent, efectivele unității au participat și la 4 exerciții de cooperare organizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Galați, menite să pregătească forțele de intervenție în situații de dezastre sau calamități naturale. 

 Greutăți și neajunsuri

Criza de personal datorată, deficitul de încadrare la nivelul inspectoratului se situează la 24,87%, acest lucru datorându-se, în principal, trecerii în rezervă cu drept de pensie a unui număr considerabil de cadre militare. Datorită acestui aspect, înregistrăm dificultăți în asigurarea misiunilor de ordine publică și a celor de pază și protecție instituțională la nivelul Detașamentului 4 Jandarmi Tecuci și a Plutonului 2 Jandarmi Târgu Bujor.

Pentru anul 2023 ne-am propus ca plecând de la ideea că instituția noastră exercită rolul de forță principală în asigurarea și restabilirea ordinii publice, fiind componenta integratoare a acțiunilor tuturor structurilor și elementelor ce contribuie la desfășurarea misiunilor specifice pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice, să continuăm eforturile pentru consolidarea și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și de protejare a intereselor comunității. În acest sens, direcțiile de acțiune vor fi concentrate pe creșterea performanței activităților operative și de suport, precum și a capacității instituționale de gestionare a problematicii ordinii publice.

Sursa: Realitatea de Galati

Articolul precedent1324 activități de prevenire a consumului de droguri desfășurate, în anul 2022, de specialiștii CRPECA Galați
Articolul următorDoi copii au găsit un portofel în stația de autobuz din Țiglina 2 și l-au predat jandarmului aflat în serviciu la Arhivele Județene Galați