ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia ANAF pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în primul semestru al anului 2022, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice.

Inspectorii fiscali gălățeni au efectuat 231 inspecţii fiscale (generale şi parţiale), din care 162 la contribuabili persoane juridice şi 69 la contribuabili persoane fizice; 176 controale inopinate şi controale încrucişate, din care 157 la contribuabili persoane juridice şi 19 la persoane fizice și au stabilit obligaţii suplimentare stabilite – 14,47 milioane lei, din care 12,86 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 1,61 milioane lei la contribuabili persoane fizice.

Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 26,88 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentar (3,89 milioane lei). Impozitul pe pe profit / venit are o pondere de 18,94 % cu o valoare stabilită suplimentar de 2,74 milioane lei.

Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în semestrul 1 al anului curent, au constat în:

– inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;

– inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;

– controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;

– creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul.

În virtutea rolului preventiv, urmare acţiunilor de verificare documentară efectuate  la contribuabili persoane juridice, în perioada ianuarie – iunie 2022  organele de inspecţie fiscală au efectuat 154 acţiuni, fiind înscrise în decizii de impunere obligaţii suplimentare în cuantum de 688.121 lei.

De asemenea, la contribuabili persoane fizice, în aceeaşi perioadă, s-au efectuat 51 acţiuni de verificări documentare, s-au emis decizii de impunere pentru obligaţii de plată suplimentare în valoare de 152.423 lei.

Sursa: Realitatea de Galati