În prima zi a anului 2022, la praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului şi la pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, împreună cu un sobor de preoți și diaconi în prezența credincioșilor din municipiul Galați. Cu acest prilej, din patrimoniul sacru al Reședinței Arhiepiscopale a Dunării de Jos, a fost adusă spre închinare racla ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Vasile, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

 

În capela din cadrul aşezământului social, ocrotită de Sfântul Vasile cel Mare şi Sfânta Cuvioasă Parascheva, ierarhul Dunării de Jos, în prezenţa angajaţilor şi a monahiilor de la mănăstirea care se află în incinta aşezământului, a săvârşit o slujbă de mulţumire şi a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat importanţa rugăciunii, a educării tinerilor şi a filantropiei creştine.
Înaltpreasfinţia Sa a arătat că toate cele trei lucrări misionare, rugăciunea, educaţia şi filantropia se desfăşoară cu sârguinţă şi cu mare implicare în această casă a bisericii, constituită ca o familie pentru copiii fără de familie sau cu posibilități materiale reduse.
În holul mare al instituţiei sociale, copiii şi tinerii i-au sorcovit pe cei prezenţi şi le-au oferit un scurt moment artistic, pentru care au fost răsplătiţi cu daruri, constând în dulciuri, iconiţe, cărţi de rugăciune şi alte daruri de suflet. La final, ierarhul Dunării de Jos i-a binecuvântat pe toţi participanții la eveniment.
Aşezământul Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi, a fost înfiinţat ca orfelinat de fete în perioada interbelică (1936-1939), de către vrednicul de pomenire Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos. După 50 de ani de confiscare de către regimul comunist, la iniţiativa şi în urma demersurilor făcute de către chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în acea vreme Episcop al Dunării de Jos, clădirea a fost retrocedată, după care s-au efectuat ample lucrări de reamenajare şi dotare.
Reînfiinţat şi inaugurat în octombrie 2000, prin prezenţa şi binecuvântarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, în prezenţa autorităţilor centrale şi locale, civile şi militare, a ctitorilor şi donatorilor, a clerului eparhial şi a unei mulţimi de credincioşi, aşezământul găzduieşte în prezent un Centru de Plasament Rezidenţial în cadrul căruia sunt îngrijite 27 de tinere provenite din familii defavorizate.
De asemenea, aici funcţionează Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“ care acordă asistenţă psiho-pedagogică, meditaţii gratuite şi o masă zilnic la 73 de copii, precum şi Centrul de Asistenţă Medicală şi Laborator de Analize „Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian“, în cadrul căruia funcţionează trei cabinete medicale (stomatologie, medicină generală şi laborator analize), deservite de medici specialişti, care oferă zilnic asistenţă medicală gratuită la peste 20 de persoane (pensionari, elevi, studenţi etc.) cu posibilități materiale reduse.

În cadrul aceluiaşi complex fiinţează, tot din anul 2000 şi Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare“, iar monahiile acestei mănăstiri se ocupă de educaţia duhovnicească a tinerelor găzduite de acest centru filantropic.

Imagine

Sursa: Realitatea de Galati