Consiliul de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară” a decis declanșarea acțiunilor de protest anunțând că din data de 23 mai 2023 începe demararea strângerii semnăturilor pentru greva generală.

Pe data de 8 iunie 2023 este programat mitingul membrilor ”Solidaritatea Sanitară” în Piața Victoriei, urmat de un marș către Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Palatul Parlamentului, iar pe 15.06.2023 pichetarea unităților și depunerea preavizului pentru demisia din contractele aferente gărzilor suplimentare, urmând ca pe 27.06.2023 să aibă loc o Grevă de avertisment, în intervalul orar 10:00-12:00.

Consiliul de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară” a decis ca pe 1.07.2023 să fie declanșată greva generală a lucrătorilor din sănătate și demisia în masă din contractele de gărzi a medicilor.

Revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară”:

1. Acceptarea propunerilor Federației „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergență și încheierea acestui contact colectiv de muncă. Acestea includ asigurarea condițiilor de muncă decente.

2. Aplicarea proiectului de lege a salarizării stabilit cu Ministerul Sănătății, acesta asigurând:

o Reașezarea în grila de salarizare a tuturor angajaților din sectorul public de sănătate, începând cu asistentele medicale;

o Posibilitatea unei creșteri efective și relevante a veniturilor angajaților din sănătate (aceste creșteri salariale înseamnă de facto creșterea puterii de cumpărare a tuturor lucrătorilor din sănătate);

3. Aplicarea principiilor prevăzute atât de legea în vigoare cât și de proiectul de lege a salarizării:

o Raportarea sporurilor pentru condițiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA și muncitori sanitari.

o Raportarea sporurilor de tură și pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal.

o Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază.

4. Actualizarea valorii indemnizației de hrană luând ca referință salariul minim în plată și scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor.

5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate

6. Creșterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE

Articolul precedentRugăciune şi daruri pentru persoanele cu deficienţe de vedere
Articolul următorPASTILA PENTRU SUFLET