În ultimii trei ani şi jumătate, aproape 15.000 de gălăţeni şi-au pierdut cardul naţional de sănătate şi au solicitat eliberarea unui document duplicat.

Pentru solicitarea eliberării unui card duplicat, actele necesare sunt: cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de către titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori de împuternicitul acestuia; copia actului de identitate. În plus, este necesară şi dovada plăţii sumei de 15,26 lei, reprezentând contravaloarea cardului duplicat. Dacă au fost remarcate defecţiuni tehnice ale cardului original, taxa nu mai trebuie plătită.

Doar de la începutul anului, 2.463 de carduri au fost pierdute în judeţul Galaţi. Tot în intervalul de timp 2015 – 31 august 2018, pentru judeţul Galaţi au fost tipărite 13.543 de carduri duplicat, conform Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Galaţi.

„Cardul duplicat se eliberează ca urmare a cererii persoanei asigurate, în cazul pierderii, al furtului sau al deteriorării cardului naţional emis iniţial; în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului emis iniţial; în cazul în care cardul emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate”, a explicat dr. Mihaela Docan, preşedintele CJAS Galaţi.

Până la primirea cardului duplicat, asiguratul poate folosi o adeverinţă valabilă două luni, care i se eliberează de la unul din ghişeele CJAS Galaţi.

Cardurile vin prin poştă, la medicii de familie sau pot fi luate de la CJAS Galaţi

În perioada 2014 – 31 august 2018, au fost tipărite 464.943 de carduri iniţiale, pentru judeţul Galaţi. 88 la sută din acestea au ajuns la titulari prin intermediul Poştei Române, în vreme ce peste 57.000 de carduri au fost predate de la Poştă către CJAS Galaţi, titularii nefiind găsiţi acasă. Documentele returnate au fost înmânate titularilor fie de către funcţionarii CJAS, fie prin cabinetele medicilor de familie. La sfârşitul lunii iunie a.c., Guvernul a adoptat o hotărâre prin care termenul de valabilitate al cardului naţional de sănătate a fost prelungit de la cinci la şapte ani.

Articolul precedentUPDATE/Criminalul de 15 ani de la petrecerea burlacilor, arestat
Articolul următorContabilă trimisă în judecată pentru prejudicierea şcolii în care lucra cu 350.000 de lei