Conform Codului de Bune Practici Agricole (CBPA), începând cu data de 1 octombrie aplicarea îngrășămintelor organice lichide și a îngrășămintelor minerale este interzisă pe pășuni. Aceste categorii de îngrășăminte mai pot fi, însă, aplicate pe terenurile arabile, fie că sunt cultivate cu plante de toamnă, fie că sunt destinate altor culturi, până la sfârșitul lunii octombrie.

Începând cu data de 1 noiembrie se interzice și aplicarea îngrășămintelor solide pe terenuri arabile și pe pășuni.

Îngrășămintele organice lichide și cele minerale vor mai putea fi aplicate pe terenurile arabile începând cu data de 1 martie. Pe pășuni, împrăștierea este permisă după data de 15 martie. De la aceeași dată se pot distribui și îngrășămintele organice solide, atât în câmp sau în grădini, cât și pe pășuni.
În toată această perioadă gunoiul de grajd trebuie depozitat pe platformele special destinate acestui scop. Platformele trebuie să aibă o capacitate suficientă de stocare, să aibă drumuri de acces şi să nu fie amplasate pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau cu apă freatică la mică adâncime. De asemenea, ele trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 30 m faţă de locuinţe şi sursele de apă potabilă.
Nerespectarea perioadelor de interdicție a aplicării îngrășămintelor:

-poate avea consecințe foarte grave în ceea ce privește poluarea apelor din pânza freatică, precum și cele de suprafață;

-poate fi sancționată cu amenzi, cu diminuarea sau suspendarea subvențiilor APIA sau AFIR .