AJOFM Galați implementează, pe o perioadă de 24 de luni, în calitate de partener principal, proiectul „EXCEL”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru ocuparea tinerilor NEETs. Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare.

Cu un buget total de 4,647 milioane de lei, proiectul „EXCEL” are ca obiectiv general creșterea gradului de ocupare a 375 de tineri NEETs, șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), cu accent pe cei din categorii defavorizate, cum ar fi romi și persoane din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 375 tineri NEETs, șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 375 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 162 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 300 tineri vor obține un certificat de calificare).

Scopul proiectului este reprezentat de stimularea oportunităților de ocupare pentru 375 de tineri NEETs, din care 32% sunt tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”, 10,13% vor fi de etnie romă, 20,27% vor fi din mediul rural din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin oferirea de servicii specializate de informare și conștientizare, formare profesională, mediere pe piața muncii, antreprenoriat și angajare pe cont propriu.

Sursa: Realitatea de Galati