Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) și Universitatea „Dunărea de Jos” au încheiat un parteneriat pentru dezvoltarea comunității locale.

Cele două instituții au semnat un acord cadru de parteneriat pentru dezvoltarea comunității locale vineri. Conform celor stipulate în acord, cele două instituţii vor putea organiza acţiuni complexe de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoştinţe, cu efecte benefice pentru ambele părţi. Totodată, printr-o acţiune concertată comună se poate pune baza unui Sistem Integrat de Mediu în structurile APDM, dar şi a unei baze de informaţii ştiinţifice, utile pentru dezvoltarea unor proiecte viitoare. O strategie comună pe termen mediu ar putea viza crearea unui Institut Virtual al Dunării, care să reunească specialiştii în domeniu, la nivel naţional şi internaţional. Universitatea ia în calcul crearea unui masterat în exploatarea portuară şi logistica transporturilor.

„Păstrând principiile respectului reciproc şi al transparenţei, semnatarii acestui acord vor asigura accesul comun la studii sau alte materiale de informare, vor avea consultări bilaterale pentru implementarea acţiunilor comune şi vor elabora planuri anuale, care vor cuprinde activităţi, grupuri de lucru, rezultate aşteptate şi alte elemente necesare punerii lor în aplicare”, este menționat în acord.